Tips & råd

 

 

 Visum

Ankomstvisum
Kommer du til Thailand som turist uten visum får du et såkalt “ankomstvisum” (også kalt “Visa on Arrival”), som gir deg tillatelse til et opphold i 30 dager. Denne oppholdstillatelsen kan forlenges med 7 dager av immigrasjonspolitiet. Når tiden er omme må du forlate Thailand, men du kan reise til en grensestasjon, forlate landet noen minutter, og få et nytt ankomstvisum når du kommer tilbake. Denne prosedyren kan du gjenta én gang til. Reglene praktiseres slik at du kan oppholde deg i Thailand opptil ca 90 dager uten visum i en periode på 180 dager.

 

Det er viktig å være klar over at det er antall dager du oppholder deg uten visum i Thailand som er avgjørende. Oppholdet behøver ikke være sammenhengende, slik at du kan besøke Thailand så ofte du vil uten å søke om visum på forhånd, så lenge det samlede oppholdet ikke overstiger 90 dager i en 180 dagers periode.

 

Etter at du har oppholdt deg 90 dager i Thailand på ankomstvisum ”Visa on Arrival” kreves det et opphold utenfor landet på 90 dager

Turistvisum
Hvis du planlegger et opphold i Thailand på mer enn 30 dager bør du skaffe deg et turistvisum ved en thailandsk ambassade (eller et konsulat) før innreise. Du bør også komme inn i landet via en flyplass. Turistvisa med gyldighet på 60 dager kan utvides til 90 dager ved innreise eller ved et immigrasjonskontor. Når den innvilgede tiden er over må du forlate Thailand, og eventuelt søke om turistvisum for nye 60+30 dager fra et annet land.

 

Pensjonistvisum
Utlendinger som er 50 år eller eldre og har et non-immigrant visum kan få dette forlenget til 12 måneder med gyldighet fra den siste innreisedagen. Det forutsettes at søkeren har evne til å underholde seg selv finansielt, enten ved å ha minst 800 000 Baht i en thailandsk bank, eller en fast pensjon (inntekt) på minst 65 000 Baht i måneden, eller en kombinasjon. Det må legges fram dokumentasjon fra banken på at beløpet er overført fra utlandet, og/eller en bekreftelse fra egen ambassade (eller konsulat) på den faste pensjonen (inntekt). Ved fornyelse vil immigrasjonsmyndighetene kontrollere at minimumsinnskuddet har stått i thailandsk bank i de siste tre månedene ved fornyelse av 12 måneders visum. Denne ekstra kontrollen er innført for å hindre at pengene er midlertidig innom kontoen. For øvrig kan kontoen brukes som normalt.

Ekteskapsvisum
Den som har en thai ektefelle kan forlenge sitt non-immigrant visum med opp til 12 måneder fra den siste innreisedagen. Forutsetningen er at søkeren kan legge fram dokumentasjon på minimum 400 000 Baht i en thailands bank (Ellers samme regler som "pensjonistvisum.) Denne visumtypen utstedes bare i Bangkok. Mens søknaden behandles kan immigrasjonspolitiet når som helst kontrollere status på bankkontoen, så det anbefales å la pengene stå under søknadstiden, For øvrig kan kontoen brukes som normalt.
Immigrasjonspolitiet vil også besøke søkeren på hans hjemsted for å kontrollere at ektefellene lever sammen som mann og kone.

Opphevelse av visum
Dersom immigrasjonsmyndighetene mener at forutsetningene for et innvilget visum ikke er oppfylt, kan visumholderen få stemplet et 7-dagers visum i passet. I så fall må utlendingen forlate Thailand i løpet av 7 dager, eller risikere å bli arrestert for “overstay”.

 

Vaksinering/ Helse

 

Det kreves ingen vaksinering før innreise til Thailand, men det er likevel anbefalt og vaksinere seg mot hepatitt A og stivkrampe. Malaria kan forekomme i de nordligste provinser, men for de som bare skal oppholde seg i den midtre og sørlige delen trenger man ikke å ta noen forholdsregler. Sjekk likevel med kommunens vaksinasjonskontor i god tid før du reiser nedover.

Det er liten risiko for matforgiftning, men unngå melkeprodukter som har stått i varmen og vær forsiktig med rå mat. Frukt og grønnsaker bør skrelles eller vaskes. Drikkevann bør kjøpes på flasker de første månedene da det tar en stund før kroppen venner seg til en annen bakteriekultur.

 

Transport

 Når du først er ankommet Thailand vil du finne at du har mange muligheter til å reise rundt på egen hånd. Thailand har et meget godt utbygget innenlands nettverk av reisemuligheter.

Det går mange fly, til ganske lave priser, til og fra de viktigste byer og steder. Bare mellom Chiang Mai og Bangkok er det mere enn 10 flyvninger hver vei daglig.

Det går tog fra Malaysia i sør og nesten helt opp til Burma i nord, samt på en rekke andre strekninger.

Busser går det overalt, med standarer fra VIP med kun tre seter i bredden til de enkleste doninger helt uten fjæringer og støtdempere.

En kan også leie minibusser eller drosjer for lengre eller kortere avstander, og mange bilutleiere kan tilby sjåfør mot et tillegg i prisen.

Transport er meget rimelig i Thailand, og med vanlige rutebusser og 3 kl. på toget reiser man over lange avstander for 20-30 kr. Ønsker man å reise på 1 klasse med tog så må man huske på og bestille reisen på forhånd.

 

Penger

Den Thailandske pengeenheten er Bath, og en norsk kr. er ca 5,26 Bath, altså er 1000 Bath ca kr. 190.

Du kan veksle inn norske kroner overalt, men du får bedre kurs dersom du bruker Visa eller Mastercard. Disse kan du bruke i minibanker over hele landet.    I Thailand finner du minibanker overalt og trenger aldri gå langt for å finne en av disse.
Du kan også kjøpe valuta på ditt kort i mange banker, dersom du skulle trenge beløp utover uttaksgrensen på ditt kort. Du må da ta med deg ditt pass i banken.

 

 

 

 

 

 

thaiparadise © 2009

www.thaiparadise.no